SPORTSCHOOL MILDER DUIVEN

                                  

 Voorwaarden lidmaatschap

 

 1. Aanmelding en inschrijfgeld

Aanmeldingen gaan alleen via het aanmeldingsformulier die verkrijgbaar zijn bij de balie. Betaling van zowel het inschrijfgeld, de eerste contributie dient contant te worden voldaan aan de balie alvorens de inschrijving definitief verwerkt kan worden.

 2. Betaling contributie

Het verschuldigde periodebedrag wordt voor aanvang van de betreffende periode geïncasseerd. Het periodieke lesgeldbedrag wordt berekend door de jaarlijkse kosten van de lesweken evenredig te verdelen over 6 periodebetalingen.

periode 1 (JAN,FEB)

geïncasseerd op 25 december

periode 2 (MRT,APR)

geïncasseerd op 25 februari

periode 3 (MEI,JUN)

geïncasseerd op 25 april

periode 4 (JUL,AUG)

geïncasseerd op 25 juni

periode 5 (SEP,OKT)

geïncasseerd op 25 augustus

periode 6 (NOV,DEC)

geïncasseerd op 25 oktober

 PRIJZEN VANAF 2019

Jeugd 3 t/m 14 jaar

1x per week

€ 39,-

 

2 maanden

 

2x per week

€ 56,50

 

2 maanden

 

onbeperkt

€ 73,50

 

2 maanden

 

Proefperiode 
incl. inschrijfgeld

€ 55,-

 

2 maanden

Volwassenen 15+

1x per week

€ 56,50

 

2 maanden

 

onbeperkt

€ 73,50

 

2 maanden

 

Proefperiode 
incl. inschrijfgeld

€ 75,-

 

2 maanden

Inschrijfgeld

 

€ 12,50

 

Éénmalig

Gelrepas jeugd
3 t/m 14 jaar

1x per week
2x per week

€ 21,50
€ 20,-

 

per jaar
2 maanden

Gelrepas jeugd
15 t/m 17 jaar

1x per week

€ 15,-

 

2 maanden

Gelrepas
volwassenen 18+

1x per week

€ 28,-

 

2 maanden

 

3. Schoolvakanties

Tijdens schoolvakanties(basisonderwijs)zijn er geen lessen.

4. Herinneringskosten

De cursist verplicht zich tot het betalen van herinneringskosten, wanneer hij/zij verzaakt tijdig aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Dit geld ook bij stornering van de contributie.  Herinneringskosten bestaan uit administratiekosten en/of incassokosten. De herinneringskosten bedragen minimaal € 5,00 (bij een kortdurende betaalachterstand).

5. Afwezigheid

Bij afwezigheid wordt het lesgeld gewoon doorberekend, tenzij een regeling is getroffen. De cursist kan gemiste lesuren inhalen in dezelfde maand. Bij langdurige afwezigheid kan alleen vooraf een regeling worden getroffen.

6. Lidmaatschap JBN en SKN

Het lidmaatschap bij de bonden JBN D2SP46O (Judo en Jiu-jitsu) en SKN (Karate) is verplicht zelf aan te melden. Het aanmelden gaat via de betreffende site en is voor eigen rekening.

7. Opzegging

De cursusduur wordt stilzwijgend verlengd, behoudens een schriftelijke opzegging. Een opzegging dient minimaal 1 volle maand vóór het einde van de nieuwe betaal periode ontvangen te zijn op het postadres. Het opzegtermijn is (1 periode) 2 maanden, hierover is lesgeld verschuldigd. Het niet meer op de les verschijnen houdt geen opzegging in. Een opzegging dient voorzien te zijn van een handtekening en van een datum wanneer de sportactiviteiten van de cursist bij Sportschool Milder beëindigd zullen worden. Opzeggingen middels email worden niet geaccepteerd.

 8. Wijziging tarieven

Sportschool Milder behoudt het recht tot aanpassing van de tarieven of anderszins bepalingen te wijzigen.

 9. Sportieve instelling

De cursist dient zich tijdens de lessen sportief op te stellen en de instructies van de leraar nauwgezet op te volgen. Sportschool Milder behoudt het recht cursisten te royeren, indien zij de naam van Sportschool Milder schaden.

 10. Aansprakelijkheid

Sportschool Milder stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van andermans eigendommen.

11. Eigen risico

Sporten bij Sportschool Milder gebeurt altijd op eigen risico.

12. Kijklessen

Tijdens de lessen wachten de ouders buiten de zaal. Een paar keer per jaar zijn er kijklessen. We informeren de leden/ouders/verzorgers iedere maand door middel van een nieuwsbrief per e-mail wat voor de komende periode van toepassing is.

13. Examens

Ieder half jaar zijn er examens, waarbij je laat zien wat je hebt geleerd tijdens de budo lessen. Bij het succesvol laten zien van je technieken ontvang je een diploma voor een hogere graduatie (kleur slip/band). Volgorde slip/band: geel, oranje, groen, blauw, bruin en zwart. Iedereen is verplicht om hieraan mee te doen. Er worden examenkosten berekend voor een diploma met slip en de organisatie. De behaalde banden moeten apart worden aangeschaft.

14. DOJO regels

Zorg dat je 5 minuten voor de les aanwezig bent, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen. Wie te laat komt kan de toegang tot de les geweigerd worden. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun kinderen tijdens het omkleden voor en na de lessen. Draag geen sieraden tijdens de lessen. Gebruik van slippers buiten de dojo verplicht. Geen drink- en/of etenswaar nuttigen in de dojo. Blessures melden voor aanvang van de les. Roken is niet toegestaan in het gehele gebouw. Er worden geen dieren toegelaten in het gebouw.

15. Hygiëne

De handen en voeten moeten schoon zijn. De kleding moet schoon zijn en fris ruiken. De nagels moeten kort geknipt zijn. Lang haar moet in staart of vlecht gebonden zijn. Vrouwen/meisjes dragen verplicht een T-shirt onder het budopak. De jongens dragen GEEN shirt/hemd onder het pak. Het budopak/beschermers moeten wit zijn/blijven en de juiste kleur band dragen.

16. Privacywet

De administratie wordt vertrouwelijk verwerkt. Gegevens worden alleen bewaard indien nodig voor de administratie verantwoording. Foto’s gemaakt door Sportschool Milder kunnen gebruikt worden voor de website. Mocht u daar bezwaar tegen hebben dan moet u dat melden.

 

Sportschool Milder Duiven - 06-43231100 | sportschoolmilder@gmail.com
google92d4b03970ff6755.html