SPORTSCHOOL MILDER DUIVEN

Rots en Water Trainingen (vanaf 5 jaar)

Rots & Water Trainingen is een weerbaarheidsprogramma met een meervoudige doelstelling en een breed pedagogisch perspectief. Er wordt met een psycho-fysieke didactiek gewerkt, waarin met behulp van veel fysieke oefeningen mentale en sociale vaardigheden aangeleerd worden. De termen rots en water staan respectievelijk voor standvastigheid en flexibiliteit. Deze zijn terug te vinden in de oosterse gevechtskunsten jiu-jitsu, judo, karate. 

 

 

 

In Rots & Water zitten elementen van deze sporten, waarbij jongeren juist wordt geleerd dat je er in een bedreigende situatie niet meteen op los slaat. De thema's zijn zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Hierop voortbouwend is het mogelijk aandacht te hebben voor de thema's veiligheid, integriteit, assertiviteit, communicatie, en het vinden van een eigen weg (innerlijk kompas) dat met anderen verbindt en richting geeft (solidariteit en spiritualiteit). Het thema solidariteit vervult een belangrijke functie en heeft een direct verband met een zich dan sterker ontwikkelend besef van waarden, normen en omgangsvormen.

 

De lessen bestaan uit een groot deel communicatie en een deel zelfverdediging. Lichaamstaal, spreken op welke manier, taalgebruik, leren omgaan cq voorkomen van conflicten, pesten. Basis technieken zelfverdediging schopen, stoten, weringen, reageren op aanvallen zowel staand als op de grond.

Juist voor kinderen, volwassenen en senioren met een beperking zijn de trainingen heel belangrijk, maar natuurlijk ook voor iedereen met weinig zelfvertrouwen, zelfreflectie en zelfbeheersing. Zowel in lichaamstaal als spreektaal.

Sportschool Milder Duiven - 06-43231100 | sportschoolmilder@gmail.com
google92d4b03970ff6755.html